Curs de Creatie Vestimentara

Cursuri Croitorie

Regulament Oficial al Promotiilor Eurocor

» Cuprins

• Organizatorul
• Participantii
• Promotiile
• Regulile promotiilor
• Participarea la promotii
• Principalele tipuri de promotii
• Castigurile si acordarea lor
• Conditii de validitate
• Litigii
• Taxe si impozite
• Consideratii finale
• Prelucrarea datelor personale


Regulament Oficial al Promotiilor Eurocor


Art.1. Organizatorul


Organizatorul Promotiilor este S.C. EUROCOR IECC S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Bucuresti, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, sector 4, cod 041293, avand nr. de inregistrare la Registrul Comertului: J40/8358/1997, CIF: RO9884911, denumita in cele ce urmeaza "Compania". Decizia de derulare a Promotiilor conform articolelor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Compania isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul fara anuntarea prealabila a Participantilor la promotiile Eurocor. Regulamentul actualizat se gaseste la www.eurocor.ro/regulament.php.


Art.2. Participantii


Promotiile se adreseaza tuturor cetatenilor romani, cu domiciliul stabil in Romania si varsta de minim 18 ani implinita pana la data inceperii Promotiilor (numiti in continuare "Participantii").


Art.3. Promotiile


Promotiile sunt toate ofertele speciale, gratuitatile, e-mailurile cu oferte speciale, ofertele saptamnalae, reducerile, campaniile promotionale, campaniile pe puncte, campaniile cu voturi etc. pe care Compania le deruleaza prin toate canalele media online si offline si in special prin site-ul sau www.eurocor.ro.


Art.4. Regulile promotiilor


4.a. Regula unicitatii – Promotiile nu sunt cumulative
Indiferent de numarul Promotiilor la care Participantul are acces, el nu poate beneficia decat de o singura Promotie pentru inscrierea la un curs. Participantii nu pot aduna / cumula beneficiile de la mai multe Promotii diferite care sunt publice in paralel, pentru inscrierea la unul si acelasi curs.

4.b. Regula timpului prezent – Promotiile nu sunt retroactive
Participantii nu pot beneficia de acordarea retroactiva a beneficiilor unei Promotii care a luat sfarsit si / sau nu mai este de actualitate.

4.c. Regula platii la timp – Premiile / cadourile se acorda doar pentru plata la termen
Participantii la Promotiile cu premii / cadouri beneficiaza de acordarea acestora numai in cazul in care NU inregistreaza restante la plata fata de Institutul Eurocor, dincolo de termenul de plata de 15 zile calendaristice de la data facturarii (pentru ritmul lunar de studiu) sau plata ramburs (pentru cursul complet).


Art.5. Participarea la promotii


5.a. Promotiile pentru inscrierea la cursuri
Participantii au posibilitatea de a participa la Promotii pentru a se inscrie la cursurile Institutului Eurocor accesand pagina Formular de inscriere sau butoanele Inscrie-te la acest curs disponibile in pagina de prezentare a fiecarui curs. La inscriere Participantii trebuie sa furnizeze datele personale - nume, prenume, adresa, data nasterii - o adresa de e-mail corecta si valida, numele cursului ales, precum si ritmul de studiu dorit.

5.b. Promotiile pentru inscrierea la lectii demo GRATUITE
Participantii au posibilitatea de a participa la Promotii pentru a se inscrie la Lectii demo gratuite ale cursurilor Institutului Eurocor accesand pagina GRATUIT lectie demo sau butoanele GRATUIT lectie demo disponibile in pagina de prezentare a fiecarui curs. Participantii pot solicita Lectii demo GRATUITE in format tiparit (prin posta) sau in format PDF (ce se descarca direct de pe site-ul www.eurocor.ro).
La inscriere pentru Lectii demo Participantii trebuie sa furnizeze datele personale, o adresa de e-mail corecta si valida si numele cursului ales.


Art.6. Principalele tipuri de promotii


6.a. Promotii cu reduceri si/sau gratuitati
Participantii pot beneficia de reduceri si/sau gratuitati in functie de Promotiile active la data inscrierii.
Promotiile cu reduceri si/sau gratuitati se organizeaza atat pentru studiul in ritm lunar cat si pentru cursurile urmate in regim de curs complet.
Participantii beneficiaza de Promotia aleasa de la inceput pana la finalizarea cursului ales.

6.b. Promotii cu premii / cadouri
Participantii pot beneficia de premii / cadouri in functie de Promotiile active la data inscrierii.
Acordarea premiilor / cadourilor se face in functie de prevederile fiecarei Promotii.
Punerea in posesia premiului / cadoului asa cum este acesta descris in regulamentul fiecarei Promotii se va face numai pentru plata la termen a minim unui pachet de curs, in cazul in care Promotia nu precizeaza alte conditii.
Atentie! Depasirea termenului de plata atrage dupa sine anularea dreptului de castigarea a premiului / cadoului Promotiei.

6.c. Promotii cu puncte de fidelitate
Pentru cursurile urmate in ritm lunar, Participantii pot beneficia de acordarea de puncte de fidelitate pentru plata la termen a facturii pentru cursul urmat. Participantii vor gasi punctele de fidelitate prezentate pe facturile ce insotesc pachetele de curs Eurocor.
Participantii pot folosi punctele acumulate pentru comandarea de produse promotionale Eurocor.
Promotiile cu puncte de fidelitate NU sunt valabile pentru Participantii care solicita inscrierea in regim de curs complet.
Atentie! Oferta de premii este valabila in limita stocului disponibil. Lista de premii, precum si valoarea acestora se poate modifica pe parcursul unui an.

6.d. Promotiile cu imagini
In cazul in care promotiile organizate de Companie presupun trimiterea de imagini catre Institutul Eurocor prin e-mail, posta sau incarcare pe site-ul www.eurocor.ro, inainte de a fi publicata pe site orice imagine va fi analizata de catre Companie. In cazul in care anumite imagini nu indeplinesc cerintele Promotiei, acestea nu vor fi acceptate spre a fi publicate. Prin participarea la Promotii, Participantii sunt de acord ca sunt singurii responsabili pentru continutul imaginilor trimise/incarcate pe site, pe de o parte, si de toate consecintele pe care aceasta participare ar putea-o avea cu privire la respectarea dreptului de proprietate, dreptului de autor sau dreptului la imagine, pe de alta parte.
Compania isi rezerva dreptul de a refuza publicarea oricarei imagini trimisa de Participanti in cazul in care exista indicii / suspiciunea ca nu este respectat dreptul de proprietate, dreptul de autor sau dreptul la imagine.

6.e. Promotii cu voturi
In cazul in care Promotiile organizate de Companie presupun votarea unor anumite elemente pe site-ul www.eurocor.ro, inainte de a fi validat, orice vot va fi analizat de catre Companie. In cazul in care se constata incercarea / suspiciunea de fraudare a sistemului de vot, Participantul in cauza va fi exclus imediat de la participarea la Promotii, fara niciun fel de informare prealabila.


Art.7. Castigurile si acordarea lor


7.a. Pentru Promotiile care au precizat un numar limitat de castigatori, la finalul fiecarei Promotii, in masura in care este specificat astfel, Compania va desemna castigatorul / castigatorii Promotiei in functie de regulamentul fiecarei Promotii.

7.b. Pentru promotiile care NU au precizat un numar limitat de castigatori, Compania va acorda beneficiile acelei Promotii tuturor Participantilor care s-au inscris si au respectat regulamentul Promotiei si termenele de plata ale pachetului de curs. In acest caz reducerile, cadourile, premiile sau gratuitatile sau orice alte beneficii se vor acorda sau / si se vor trimite intr-un sistem automat, fara anuntarea prealabila a Participantilor.

7.c. In cazul in care Promotiile implica acordarea de premii / cadouri, Participantii in drept sa le castige conform regulamentelor Promotiilor nu vor putea solicita valoarea lor comerciala in cazul refuzului premiului / cadoului castigat sau schimbarea acestuia cu alte bunuri sau servicii si nici sa solicite schimbarea conditiilor Promotiei la care a participat.

7.d. Punerea in posesie a premiului / cadoului asa cum este acesta descris in regulamentul fiecarei Promotii se va face numai pentru / dupa plata la termen a minim unui pachet de curs, in cazul in care Promotia nu precizeaza alte conditii.

7.e. Pentru situatiile in care Participanta/ul desemnat castigator de drept nu va putea fi contactat/a in termen de 10 zile de la finalizarea Promotiei si nu va raspunde anuntului oficial transmis de Eurocor prin e-mail sau/si telefon sau nu este de acord cu publicarea numelui si datelor sale de identificare in conditiile prezentului regulament, acesta se reporteaza pentru Promotii ulterioare.

7.f. Castigurile nu sunt transmisibile catre alte persoane.

7.g. Castigurile constand in produse se vor expedia prin intermediul Postei Romane sau a unei firme de curierat in termen de 30 zile lucratoare de la data contactarii castigatorului.

7.h. Castigatorii premiilor / cadourilor Promotiilor isi asuma obligatia de a transmite retur, Companiei, procesul verbal de predare-primire a premiului / cadoului in cazul in care li se va solicita acest lucru de catre Companie.

7.i. Prin participarea la Promotii, Participantii declara ca sunt de acord ca numele lor, localitatea de domiciliu sau/si alte date personale necesare identificarii castigatorilor si evitarii confuziilor legate de nume identice sau asemanatoare, precum si premiul / cadoul / oferta speciala de care a beneficiat sa apara in mod gratuit, pe site-ul www.eurocor.ro precum si in publicatiile sale sau publicitatea pe care Compania o face in mass media scrisa sau online.


Art. 8. Conditii de validitate


8.a. Pentru ca inscrierea la Promotie a unui Participant sa fie considerata valida, trebuie sa indeplineasca conditiile de la art. 5 A sau B mentionate mai sus.

8.b. Validarea inscrierilor va fi facuta de catre Companie, prin verificarea indeplinirii conditiilor de validitate. Participantii care nu indeplinesc aceste conditii nu vor fi validati. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unor inscrieri, decizia Companiei primeaza si este definitiva.

8.c. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierile ce contin date personale incorecte, incomplete, fictive, false.


Art. 9. Litigii


In cazul unor potentiale litigii aparute intre Companie si Participantii la Promotii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane, din localitatea de sediu a Companiei.


Art. 10. Taxe si impozite


Compania se obliga sa plateasca bugetului de stat impozitul datorat pentru veniturile constand in castigurile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile Codului Fiscal, art. 78 si 79, aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.


Art. 11. Consideratii finale


11.a. Prin inscrierea la Promotii, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si imaginea lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Companiei.

11.b. Compania nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumiti Participanti inscrisi la Promotii sunt in incapacitate de a raspunde la anuntul de castigare al Companiei, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Compania il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma functionarii eronate a echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Promotiilor. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a email-ului, fie in cazul Companiei, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe site, in special, sau de ambele tipuri de probleme.

11.c. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Companie in privinta castigatorilor, precum si a altor schimbari legate de derularea Promotiilor. Compania are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Promotiilor sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Companiei.


Art. 12. Prelucrarea datelor personale


12.a. Inscrierea intr-o Promotie prezuma cunoasterea regulamentului si acordul participantului pentru clauzele acesteia.

12.b. Prin furnizarea datelor in momentul inregistrarii, participantii sunt de acord sa fie inclusi in baza de date a Companiei.

12.c. Fiecare Participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Companiei.

12.d. Compania se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti, cu exceptia operatorilor de marketing direct/imputernicitilor ai acestuia.

12.e. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi:
- dreptul de acces la date;
- dreptul de interventie asupra datelor;
- dreptul de opozitie.

12.f. La cererea Participantilor, Compania se obliga:
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera lor circulatie;
- sa inceteze prelucrarea datelor personale ale Participantului.Prin participarea la Promotii, Participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu Regulamentul Promotiilor precum si cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului www.eurocor.ro, ca au citit Declaratia de confidentialitate si sunt de acord cu inregistrarea datelor lor cu caracter personal in bazele de date ale Companiei in vederea participarii la Promotii si desemnarii castigatorilor.
Declaratia de confidentialitate


Eurocor se obliga sa prelucreze datele personale ale utilizatorilor site-ului www.eurocor.ro in conformitate cu Legea 677/2001, care se refera la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avand numarul de operator 241/2002. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, EUROCOR IECC va asigura securitate datelor cu caracter personal inregistrate si le va folosi numai pentru scopurile precizate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. De asemenea, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra personale si de a solicita stergerea acestora din aceasta baza de date.
Pentru a va exercita oricare dintre aceste drepturi, puteti face o cerere in scris cu solicitarea dumenavostra pe care sa o trimiteti prin posta la adresa: Eurocor IECC, Soseaua Oltenitei nr. 35-37, cod 041293, sector 4, cod 041293, Bucuresti sau prin e-mail la adresa contact@eurocor.ro.

Copyright © 2018 Institutul Eurocor. Toate drepturile rezervate. Homepage   Contact   Cursuri Eurocor
Limba Engleza   Cursuri Engleza   Cursuri Resurse Umane   Cursuri Germana   Cosmetica si Machiaj
Cursuri Contabilitate   Cursuri Manager de Proiect